Particulier leasen zonder verrassingen.

Privacy statement

Wanneer u overweegt bij Lekkerleasen.nl B.V.een leaseovereenkomst af te sluiten en u ons met dat doel informatie verschaft, zullen wij zorgvuldig omgaan met die informatie.

Gegevens die inzicht geven in wie u bent en die u, voor ons en anderen, identificeerbaar maken, noemt men ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. Wij willen de verwerking van die gegevens om die reden verzorgen op een wijze die voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van uw privacy.

De door ons verzamelde persoonsgegevens bestaan alleen uit uw naam, adres en contactgegevens, zoals mailadres en telefoonnummer. In het geval van een aanvraag worden deze na 3 maanden uit ons systeem verwijderd. In het geval van een afgesloten leasecontract, worden deze 3 maanden, na het beidindigen van het leasecontract verwijderd.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens eerder te verwijderen, u kunt hiervoor een mail sturen naar vragen@lekkerleasen.nl

 

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan we zorgvuldig te werk. Dit kan en mag u van ons verwachten. Alle data welke u met ons uitwisselt gaan over een beveiligde SSL-verbinding.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u ons verstrekt bij de aanvraag van een leaseovereenkomst, worden door ons gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag. Onderdelen van het acceptatieproces besteden wij uit aan EDR Credit Services B.V.. Hiervoor ontvangen zij van ons enkele gegevens van u. Nadat EDR Credit Services B.V. het acceptatieproces met u heeft afgerond, zenden zij ons alleen die gegevens die nodig zijn voor het aangaan en beheren van uw leaseovereenkomst.

Voor  het contract- en beheerproces werken we samen met Care4Lease B.V..

Uw persoonsgegevens worden door ons en Care4Lease B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
  • Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
  • Het berekenen en vastleggen van verschuldigde bedragen;
  • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
  • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW);
  • Het behandelen van geschillen (zie voor de actuele klachtenprocedure www.care4lease.nl);
  • Het (laten) verzorgen van de accountantscontrole.

Bijzondere gegevens en de verwerking daarvan

Met gegevens waarvan de verwerking een grote inbreuk kan vormen op uw persoonlijke levenssfeer, omdat zij gevoelige informatie verschaffen, gaan wij extra zorgvuldig om. Hierbij kunt u denken aan uw geboortedatum in combinatie met het documentnummer van uw legitimatiebewijs die worden opgevraagd voor het juist op naam te kunnen zetten van het leasevoertuig.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid voert EDR Credit Services B.V., in opdracht van LekkerLeasen.nl, een acceptatietoets uit. Doel hiervan is, risico’s te beheersen en het juist uitvoeren van het acceptatiebeleid zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease. Het privacyreglement van EDR Credit Services B.V. is op deze acceptatietoets van toepassing. Zie ook de website www.edrcreditservices.nl.

Uitwisseling van derden

Uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst worden door Lekkerleasen.nl B.V. verstrekt aan de volgende derde partijen:

Care4Lease B.V.

Voor het uitvoeren van het contract- en beheerproces van de leaseovereenkomst.

N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij

Voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst van uw auto.

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)

Bij het BKR wordt 65% van de totale waarde van uw leaseovereenkomst geregistreerd.

EDR Credit Services B.V. (EDR)

Voor het uitvoeren van het acceptatiebeleid, zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease.

Het autobedrijf dat de leaseauto levert

Voor de bestelling en aflevering van de auto.

Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW)

Voor het tenaamstellen van het voertuig.

Uw rechten

U mag van ons een overzicht vragen van uw verwerkte persoonsgegevens. Wanneer deze gegevens onjuist zijn, dan kunt u per mail een aanpassing verzoeken.

Bent u het er niet mee eens dat wij uw gegevens verwerken? U kunt per email verzet aantekenen.

In beide gevallen mag u uw mail sturen naar vragen@Lekkerleasen.nl Vermeld in deze mail duidelijk uw naam en het kenteken van uw leaseauto of het nummer van uw leaseovereenkomst.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot ons privacy beleid en onze werkwijze op dit gebied, neemt u dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen door een mail te sturen naar vragen@Lekkerleasen.nl. De klachtenprocedure vindt u op www.Lekkerleasen.nl